Miễn trừ trách nhiệm

Tại Socolive, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dùng. Tuy nhiên, để đảm bảo bạn hiểu rõ hơn về các giới hạn trách nhiệm của chúng tôi, hãy cùng khám phá các điều khoản miễn trừ trách nhiệm. Những điều khoản này giúp làm rõ quyền và nghĩa vụ của Socolive trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Giới thiệu

Chính sách miễn trừ trách nhiệm của Socolive nhằm làm rõ các giới hạn và điều kiện liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi nỗ lực để cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất, nhưng có một số yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn. Chính sách này giúp bạn hiểu rõ hơn về các trách nhiệm và quyền hạn của Socolive.

Không đảm bảo đầy đủ dịch vụ

Socolive cung cấp dịch vụ xem trực tiếp bóng đá với chất lượng và tính năng mà chúng tôi cho là tốt nhất, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng dịch vụ sẽ luôn hoạt động liên tục hoặc không có lỗi. Dịch vụ của chúng tôi có thể gặp sự cố kỹ thuật, gián đoạn, hoặc tạm ngừng do bảo trì. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc dịch vụ bị gián đoạn hoặc không hoạt động như mong đợi.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung

Socolive không kiểm soát nội dung của các trận đấu và sự kiện được phát trực tiếp trên nền tảng của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi chọn lọc và hợp tác với các nguồn cung cấp dịch vụ chất lượng, chúng tôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác, đầy đủ, hoặc tính hợp pháp của các nội dung phát sóng. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào mà bạn có thể thấy không phù hợp hoặc gây khó chịu trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Liên kết ngoài trang

Trang web của Socolive có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Những liên kết này được cung cấp chỉ để tiện ích cho bạn và không có nghĩa là chúng tôi xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Bạn nên tự chịu trách nhiệm khi truy cập vào các trang web bên ngoài và kiểm tra các chính sách của họ.

Chúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp dịch vụ tốt nhất, nhưng các yếu tố ngoài tầm kiểm soát có thể ảnh hưởng đến chất lượng và tính ổn định của dịch vụ. Chính sách miễn trừ trách nhiệm của Socolive giúp làm rõ các giới hạn trách nhiệm của chúng tôi và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên trong quá trình sử dụng dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

Xem thêm: